ลายพระหัตถ์จากการทรงงานสอนของส่วนพระองค์

ลายพระหัตถ์ตรวจงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส รุ่นที่ ๑ ทรงตรวจงานพร้อมพระราชทานข้อแนะนำต่างๆ อย่างละเอียด