จดหมายในวัยเยาว์ของส่วนพระองค์

เมื่อต้องเสด็จกลับไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ และทรงพำนักอยู่ในชองโซเลย์ (Champ Soleil) ไม่ทรงทิ้งภาษาไทย ได้ทรงเขียนจดหมายถึงสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงเล่าความเป็นอยู่ และยังทรงเป็นตัวแทนสมเด็จพระบรมราชชนนีเขียนไปรษณียบัตร ถึงสมเด็จพระพันวัสสาฯด้วย